การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีน […]

การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณแบบ Unplugged Coding ตามแนวทาง CODING++ โรงเรียนบ้านโคราช

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ […]

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณ คุณครูโสภิต โพธิ์ทอง (ครูหม่อง) ที่ได้เข้ามาแนะนำการใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณครูโส […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565

เกียรติบัตรกิจกรรมปร […]