ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ

โรงเรียนบ้านห้วยลึกเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 […]

“การเสวนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”

วันอังคารที่ 26 เมษา […]

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสมพงษ์ เหรียญทอง พนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้สูญเสียภรรยา

เนื่องด้วยนางศรีนวล […]

“การอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการใช้เครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)”

วันอังคารที่ 26 เมษา […]