“การเสวนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”

วันอังคารที่ 26 เมษายน 25...

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสมพงษ์ เหรียญทอง พนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้สูญเสียภรรยา

เนื่องด้วยนางศรีนวล เหรีย...

“การอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการใช้เครื่องมือชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)”

วันอังคารที่ 26 เมษายน 25...