“การตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรก ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 “

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤ […]

อบรม วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ผ่านระบบ Zoom Meeting

สำนักงานเขตพื้นที่กา […]