“หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับแจ้งจากโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ว่ามีบ้านเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัยลมพัดแรง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากต้นไม้ใหญ่หักหล่นลงมาทับหลังคาบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเด็กหญิงอารยา กระดังงา นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน”

วันอังคารที่ 17 พฤษภ […]