โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบาย My School Project พร้อมกันทั้งโรงเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น