โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบาย My School Project พร้อมกันทั้งโรงเรียน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหินประชุมผู้ปกครองอนุบาล ประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประจำเดือนมิถุนายน 30/2565