กิจกรรมโรงเรียนบ้านบึงวิทยาร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดตะคร้ำเอน