การนิเทศน์ติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านหลุมหิน

โรงเรียนบ้านหลุมหิน […]

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับดีมาก ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน […]