ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ในการนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ดังนี้

1. มอบเกียรติบัตร คณ […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมบุญงานกฐินวัดบ้านทวน

วันเสาร์ ที่ 29 ต.ค. […]

กฐินสามัคคี วัดบ้านซ้องสาธุการ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพุ่มผ้าป่ากฐินทำบุญมอบให้วัดบ้านซ้องสาธุการ

กิจกรรมสอยดาวการกุศลของวัดบ้านซ้องสาธุการ นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยจำหน่ายบัตร และดำเนินการต่างๆของกิจกรรมสอยดาว