Daily Archive: ตุลาคม 28, 2022

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) รับรางวัลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทั้ง 3 มิติ (ด้านห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) รับรางวัลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทั้ง 3 มิติ (ด้านห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) โ...

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 พร้อมกับรับโล่รางวัล ใบประกาศ และเกียรติบัตร จาก นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ต.ค.65 นางอัจฉร...

” การประชุมพิจารณาการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด “

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เว...