โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้อนุเคราะห์มอบจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียน

ขอขอบพระคุณโรงเรียนก […]

โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ประจำเดือน พ.ย.65

วันจันทร์ ที่ 7 พ.ย. […]