Daily Archive: พฤศจิกายน 21, 2022

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง จัดสอบธรรมสนามหลวงศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2565เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คุณธรรม และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

การประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวล...