Daily Archive: พฤศจิกายน 23, 2022

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมทำบุญด้วยบิดาของเด็กหญิงอัสมา – เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 และได้ทำพิธีกรรมตามศาสนาอิสลาม

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรี...

โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้เข้าร่วมโครงการ “ถุงนมกู้โลก” นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ล้างถุงนม ตากให้แห้ง เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้จะได้นำไปทำเป็นเก้าอี้ถุงนมต่อไป

ตามที่โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้เข้าร่...