กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ […]

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน และแนวทางการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม […]