“การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อเสนอเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม ...

“การประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการ โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม ...

“ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม ...