การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2566

หนังสือ-สนง.ศธจ.กาญจนบุรี...

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

24-27พฤศจิกายน 2565 โรงเร...