Daily Archive: กุมภาพันธ์ 1, 2023

การประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

การประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ข...