วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.67 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 ร่วมทำบุญในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.67 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 ร่วมทำบุญในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

You may also like...