กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร โดยกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวนำหน้าเสาธง

You may also like...