ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565

File0007ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งช...

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8 ประจำปี 2565

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒ...

โครงการพัฒนาเยาวชนและอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอล              ระดับโลกมาสู่เยาวชนและครูไทย ด้วยระบบไฮบริด ออนไลน์ ตามวิถีชีวิตใหม่

หนังสือสพฐโครงการดาวน์โหล...