สิงหาคม 2021 26
ประกาศผลการคัดเลือกสื่อ คลิปรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
Posted By : ศศิวรรณ ดอกชะเอม

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำโครงการขั...

สิงหาคม 2021 24
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning ปีงบประมาณ 2564
Posted By : วรัญญา เพ็งจันทร์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยร...