กุมภาพันธ์ 2021 01
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Posted By : เจษฎา ตันธนะ

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30น. ว่าที่ร้อยตร...

ธันวาคม 2020 01
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล (ไทย) (English)
Posted By : เจษฎา ตันธนะ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต...