นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 TN 1


นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

กำกับดูแลงานสำนักงาน

 1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]
 2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ ดูรายละเอียดกลุ่ม ]

กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center)

 1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา1 (SP Center ท่ามะกา2) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา2 (SP Center ท่ามะกา4) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี [ดูรายชื่อโรงเรียน ]

โครงสร้างหน่วยงาน(กลุ่มต่างๆในสำนักงาน)

 600124 22

 

โครงสร้างภายในสำนักงาน (กลุ่มต่างๆใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2)

630708 02

630708 01

 1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 4. กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 9. กลุ่มกฎหมายและคดี [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
 10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
kru58
adul
pracharathkan2
obec_menu
พฤศจิกายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
phone