ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)

You may also like...