รอบรั้วข่าวโรงเรียน

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามแนวคิดบันได 6 ขั้น ผ่านช่องทางออนไลน์
ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566, เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81856291997…
Meeting ID: 818 5629 1997
Passcode: 202122
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางออนไลน์
ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566, เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/83759647119…
Meeting ID: 837 5964 7119
Passcode: 242526

นายสมพร พิลาสันต์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายอรัญ เทือกขันตี

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ดร.บุญส่ง โซยรัมย์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ข่าวกิจกรรม ITA ทั้งหมด>>

“การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ยล ...
รายละเอียด...
/

ประกาศ / หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 หลักสูตร

หลักสูตร "เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระ ...
รายละเอียด...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ...
รายละเอียด...
/

เผยแพร่ประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครืองเล่นสนามร ...
รายละเอียด...
/

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2 ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2565

งบทดลองเดือนธันวาคม-2565ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน-2565ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2565

งบทดลองเดือนตุลาคม-2565ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคํญของงบทดลอง2565ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2565

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน-2565ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/
101

โรงเรียนในสังกัด

1307

ครูผู้สอน

15958

นักเรียนทั้งหมด

3336

นักเรียนอนุบาล

10328

นักเรียนประถม

2294

นักเรียนมัธยม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์-LOGO-ของสพป.อ่างทองดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสพป.ร้อยเอ็ด-เขต-3ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม-จังหวัดกาญจนบุรีดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื ...
อ่านเพิ่มเติม
/

วันศุกร์ สุขใจ

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 คาบจริยธรรม นักเรียนนั ...
อ่านเพิ่มเติม
/

คนเก่งหลุมหิน

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอแสดงความยินดีกับ คณะนักเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ดำเนินการจัดอบรมลงโปรแกรมระบบการยืม – คืนหนังสือ  ห้องสมุดของโรงเรียน

วันที่ 26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ได้ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ...
อ่านเพิ่มเติม
/

#กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา #สร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท #โครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท #โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ITA Kan2 KPS NEWS กลุ่มบริหารงานบุคคล นักจัดการงานทั่วไป บ่ายนี้ที่โรงเรียน บ้านไผ่สี รับย้าย รับย้ายรับโอน โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า โรงเรียนบ้านบึงวิทยา โรงเรียนบ้านบ่อระแหง โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์. โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข โรงเรียนบ้านหลุมหิน โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น โรงเรียนบ้านอ่างหิน โรงเรียนบ้านเขากรวด โรงเรียนบ้านโคราช โรงเรียนบ้านไผ่สี โรงเรียนบ้านไพรงาม โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด โรงเรียนวัดทุ่งสมอ โรงเรียนวัดบ้านทวน โรงเรียนวัดพังตรุ โรงเรียนวัดเขารักษ์ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง โรงเรียนวัดเบญพาด โรงเรียนอนุบาลพนมทวน โรงเรียนเมตตาจิตต ไผ่สี

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

องค์การค้าของ สกสค.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นิเทศกาญจน์2