นายสมพร พิลาสันต์
2565
somporn_header
nogiftpolicy
cropped-banner_ITA.jpg

บริการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

เสนอหนังสือราชการสำนักงานสลิปเงินเดือนข้าราชการสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญสลิปเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

   รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ITA Kan2

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุค ...
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาต ...
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สว ...
อ่านเพิ่มเติม
/

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์

"สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต" วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.ส ...
อ่านเพิ่มเติม
/

คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เรียบเรียงและจัดทำโดย กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บันทึกข้อความดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ข่าวกิจกรรม ITA ทั้งหมด>>

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหารบริหาร
อำนาจหน้าที่
        • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
        • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                 ○ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2567
        • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
        • จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
https://www.kan2.go.th/ข้อมูลการติดต่อ
        • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
                 ○ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
                 ○ หมายเลขโทรศัพท์ (callcenter) 034-579234
                 ○ โทรสาร 034-579234
                 ○ saraban04018@kan2.go.th
                 ○ https://www.kan2.go.th
                 ○ Facebook https://www.facebook.com/obeckan2
                 ○ Line Official Account https://page.line.me/983kwmrz
                 ○ Instagram https://www.instagram.com/obeckan2
                 ○ Youtube https://www.youtube.com/c/KAN2Channel
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
                 ○ เขตพื้นที่สุจริต ITA
                 ○ ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
                 ○ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
                 ○ รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
        • Q&A (ถาม-ตอบ) ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
                 ○ Web board กระดานสนทนา
                 ○ Facebook messenger ในหน้าเว็บไซต์ไอคอนด้านซ้าย เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบข้อสอบถามหรือข้อสงสัยของท่าน
        • Social Network
                 ○ Facebook https://www.facebook.com/obeckan2
                 ○ Line Official Account https://page.line.me/983kwmrz
                 ○ Instagram https://www.instagram.com/obeckan2
                 ○ Youtube https://www.youtube.com/c/KAN2Channel

การดำเนินงาน
        • แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
        • รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
        • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
        • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                 ○ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้บริการ
        • มาตรฐานการให้บริการ
                 ○ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
                 ○ หนังสือรับรองการตั้งโรงเรียน
                 ○ แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับเงินเดือนในโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย
        • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
                 ○ บันทึกเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
                 ○ บันทึกเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ
        • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
        • E-Service สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าหลักเว็บไซต์
                 ○ ระบบ My Office Kan2 (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
                 ○ ระบบ AMSS++ @ Line Official Account สพป.กาญจนบุรี เขต 2
                 ○ ระบบ E-Slip(สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์) ข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างชั่วคราว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         ○ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
         ○ รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)
         ○ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         ○ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         ○ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         ○ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                 ○ ตุลาคม 2563
                 ○ พฤศจิกายน 2563
                 ○ ธันวาคม 2563
                 ○ มกราคม 2564
                 ○ กุมภาพันธ์ 2564
                 ○ มีนาคม 25644
                 ○ เมษายน 2564
                 ○ พฤษภาคม 2564
                 ○ มิถุนายน 2564
         ○ รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ, วิธีจัดหา, รายชื่อผู้ชนะ, การวิเคราะห์ผล, ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                 ○ ติดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
        • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
        • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                 ○ ติดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
                 ○ Web board กระดานสนทนา
        • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                 ○ การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
                 ○ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563
                 ○ นิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School Performance Center : SP Center) เป็นฐาน
                 ○ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
                 ○ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                 ○ งานอัตรากำลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
                 ○ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
                 ○ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา,รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                 ○ การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับประกาศ เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 3”
                 ○ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
                 ○ โครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                 ○ บันทึกข้อความ (ไทย) (English)
        • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                 ○ สรุปการดำเนินการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
        • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                 ○ รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        • การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                 ○ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
        • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
        • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
                 ○ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปี 2563
                 ○ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                 ○ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
        • การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                 ○ การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศ / หนังสือราชการ

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา ...
รายละเอียด...
/

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตจากการ ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองธันวาคม-2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองพฤศจิกายน-2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม-2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลองปี 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลองปี 2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2564 (งวดที่ 12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2564ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
1436

Facebook สพป.กาญจนบุรี เขต 2

1420

Line Official Account@ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

187

Youtube Kan2 Channel

74

Instragram obeckan2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายนิพัทธ์ จันทร์ประทัศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพังตรุ ที่ได้สูญเสียมารดา

ด้วย นางเทียม จันทร์ประทัศน์ อายุ 69 ปี มารดาของ นายนิพัทธ์ จันทร์ประทัศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพังตรุ ได้จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 21.18 น. ณ บ้านเกาะบรเพ็ด ต.บึงกระจับ อ.ว ...
รายละเอียด...

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นแบบคำร้องขอย้ายพร้อมรายละเอียดประ ...
รายละเอียด...
/

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

แบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไฟล์รูปแบบ png สำหรับใช้ในการทำเอกสารต่างๆ รวมถึงการออกวุฒิบัตร เกียรติบัตร logo-kan2-(อักษรสีดำ)ดาวน์โหลด logo-kan2-(อักษรสีเขียว)ดาวน์โหลด ...
รายละเอียด...
/

รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

ประกาศโรงเรียนบ้านสระลุมพุก "รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕" ระดับชั้นอนุบาล ๒ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2565″พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2565"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกการคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีศรีกาญจน์ 2”

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา1.เด็กชายภาคิน เมืองมนต์2.เด็กหญิงธีริศรา ชื่นชวน3.เด็กชายอดิเทพ ธรรมเจริญ4.เด็กหญิงเบญญาภา บุญยินดี5.เด็กหญิงธีรตา จิตนิยม6.เด็กชายกฤตภา ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand Online On-demand วันที่ ๑๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบ ๑. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand Online On-demand วันที่ ๑๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. นักเรียนรับใบงาน วันจันทร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕ (อ.๒-ป.๖ รับนมโรงเรียน) สถานที่และเวลา ตามที่ครูประจำชั้นนัดหมาย ๓. ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาช่วยกันการปรับภู ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้าร่วมกิจกรรมวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 66

วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 ผู้บริหาร และ คณะครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมกิจกรรมวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 66 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ...
อ่านเพิ่มเติม
/

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายชนะ สุขพรหม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ พร้อมด้วย นายกเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

#กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา #สร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท #โครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท access dmc64 ITA theme กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บ่ายนี้ที่โรงเรียน บ้านไผ่สี รับย้ายรับโอน เกลี่ยธุรการ โรงเรียนบ้านกระเจา โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านดอนมะขาม โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ โรงเรียนบ้านทัพพระยา โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า โรงเรียนบ้านนาใหม่ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง โรงเรียนบ้านบ่อหว้า โรงเรียนบ้านวังรัก โรงเรียนบ้านวังไผ่ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน โรงเรียนบ้านห้วยด้วน โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนบ้านเขากรวด โรงเรียนบ้านเขาศาลา โรงเรียนบ้านโคราช โรงเรียนบ้านไผ่สี โรงเรียนบ้านไพรงาม โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดดอนแสลบ โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนวัดพังตรุ โรงเรียนวัดสาลวนาราม โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดเบญพาด โรงเรียนเมตตาจิตต ไผ่สี

ข่าวรับสมัคร-โอนย้ายงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

ติดต่อเราได้ที่ : 034-579234

โทรสาร 034-579234
https://www.kan2.go.th
saraban04018@kan2.go.th

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

เว็บไซต์ NITES KAN2กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
bopp-obec.info

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
obec.go.th

กระทรวงศึกษาธิการ
moe.go.th

กิจกรรมโครงการของสำนักงาน

ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อผู้เรียน

ผลงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ต่างๆ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามภาระกิจ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 4/2565

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 4/2565

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่า...
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565วันอาทิตย์ท...

รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน (read more...)

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ภาพกิจกรรม จากประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยตรง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ นำเสนอข่าวสารโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระดับโรงเรียน