ข่าวกิจกรรม ITA ทั้งหมด>>

การตรวจเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร ...
รายละเอียด...
/

พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธาน ...
รายละเอียด...
/

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดย สพฐ. ณ วัดพญาภู พระอารมหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้ว ...
รายละเอียด...
/

ประกาศ / หนังสือราชการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมอนุบาล 2 ชวนทำชวนเล่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ...
อ่านเพิ่มเติม
/

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

องค์การค้าของ สกสค.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นิเทศกาญจน์2