ประกาศ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

You may also like...