สอบถามการยื่นเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล

สอบถามการยื่นเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล

0
Anonymous
ก.ค. 09, 2022 11:16 AM 1 Answers General
Member Since Jan 1970
Unsolved Solved Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

สามารถไปยื่นได้ที่ใด สำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาล

0 Subscribers
Submit Answer
1 Answers
Sort By:
Best Answer
0
เจษฎา ตันธนะ
ก.ค. 09, 2022
Flag(0)

ท่านสามารถเดินทางมาติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ทุกวันอังคาร ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

Sign in to Reply
Replying as Submit

You may also like...