ข้อมูล SP Center

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center)

ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ข้อมูลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน

1.โรงเรียนบ้านหนองลาน
หมู่ 11 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640326
2.โรงเรียนวัดสนามแย้
หมู่ 6 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ 034540247 Fax 034691175
3.โรงเรียนบ้านท่ามะกา
เลขที่ 56 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640890
4.โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
เลขที่ 48/1 หมู่ 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034649027 Fax 034649027
5.โรงเรียนวัดหนองโรง
หมู่ 7 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034540268
6.โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
เลขที่ 138 หมู่ 4 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
7.โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
หมู่ 5 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034695733
8.โรงเรียนวัดดอนชะเอม
เลขที่ 50 หมู่ 1 ถนนตะคร้ำเอน-ท่าไม้ ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
9.โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
หมู่ 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
10.โรงเรียนบ้านหนองกรด
หมู่ 5 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
1.โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
หมู่ 2 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034552669 Fax 034552669
2.โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร"
ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034561982 และ 0819423752
3.โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
หมู่ 9 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 03-562014
4.โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
หมู่ 7 ถนนตะคร้ำเอน-ท่าไม้ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
5.โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
หมู่ 8 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034601503 Fax 034-601503
6.โรงเรียนบ้านหนองตาคง
หมู่ 13 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034540252
7.โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
เลขที่ 321 ถนนท่าเรือพระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
8.โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034561983 และ 0898366658
1.โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
หมู่ 10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643491 Fax 034-643176
2.โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
หมู่ 4 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643585
3.โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
หมู่ 4 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
4.โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
หมู่ 6 อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 0819959003
5.โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
เลขที่ 111 หมู่ 3 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034540244 Fax 034540244
6.โรงเรียนบ้านดอนรัก
หมู่ 6 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034601907
7.โรงเรียนประชาวิทยาคาร
หมู่ 4 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034 540243
8.โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
หมู่ 5 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
9.โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
หมู่ 6 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
10.โรงเรียนวัดหนองลาน
หมู่ 3 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034643387
11.โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
หมู่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
1.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
หมู่ 4 ถนนหวายเหนียว-หนองปลาหมอ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640629
2.โรงเรียนบ้านเขาช่อง
หมู่ 8 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
3.โรงเรียนวัดเขาใหญ่
หมู่ 3 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
4.โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
หมู่ 6 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
5.โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
หมู่ 1 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034641364 Fax 034-641364
6.โรงเรียนบ้านหนองหิน
หมู่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034692253
7.โรงเรียนวัดหนองพลับ
หมู่ 11 ต.แสนตอ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034690419 Fax 034690419
8.โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
9.โรงเรียนบ้านชายธูป
เลขที่ 4 หมู่ 5 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 34540253
10.โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034641205 และ 034641205
11.โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
2 หมู่ 4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034543382 Fax 034543382
1.โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
47 หมู่ 7 ถนนแสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
2.โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
128 หมู่ 6 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034540251
3.โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
เลขที่ 2 หมู่ 3 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034566427
4.โรงเรียนวัดคร้อพนัน
เลขที่ 77 หมู่ 7 ถนนท่าไม้-ตะคร้ำเอน ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034542135 Fax 034541314
5.โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
หมู่ 2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034542681 Fax 034-542681
6.โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
7.โรงเรียนวัดดงสัก
เลขที่ 109 หมู่ 4 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034541356
8.โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
หมู่ 5 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
1.โรงเรียนวัดเบญพาด
เลขที่ 2 หมู่ 2 ถนนดอนตาเพชร-ทุ่งคอก ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034656440 Fax 034656041
2.โรงเรียนวัดบ้านทวน
หมู่ 9 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
3.โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
นนายจำเริญ ทองศักดิ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง
หมู่ 5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034577137
4.โรงเรียนวัดพังตรุ
หมู่ 20 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034577180
5.โรงเรียนบ้านกระเจา
หมู่ 10 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034656042
6.โรงเรียนบ้านดอนสระ
หมู่ 6 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
7.โรงเรียนบ้านโป่งกูป
หมู่ 4 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034577303
1.โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
หมู่ 2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034652158
2.โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034659235 Fax 034-659495
3.โรงเรียนบ้านหลุมหิน
หมู่ 10 ถนนห้วยสะพาน-บ่อพลอย ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034682293
4.โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
หมู่ 2 ถนนกาญจนบุรี - อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034579233
5.โรงเรียนวัดนาพระยา
เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
6.โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
หมู่ 5 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 0852943018 และ 0902255106
7.โรงเรียนบ้านรางยอม
หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
8.โรงเรียนบ้านหนองขุย
1 หมู่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
9.โรงเรียนบ้านวังรัก
หมู่ 7 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
10.โรงเรียนวัดบ้านน้อย
หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034540185
11.โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
หมู่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034577117
12.โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
หมู่ 1 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034682080
1.บ้านดอนมะขาม
หมู่ 1 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
2.โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
หมู่ 2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034656226 Fax 034656226
3.โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
หมู่ 6 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
4.โรงเรียนบ้านหนองจอก
หมู่ 4 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
5.โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
หมู่ 5 ถนนกาญจนบุรี - อู่ทอง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034571233 Fax 034571233
6.โรงเรียนวัดสาลวนาราม
หมู่ 7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
7.โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
หมู่ 9 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 034517900 และ 034516619
8.โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
หมู่ 8 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
9.โรงเรียนบ้านโคราช
หมู่ 15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034656336
1.โรงเรียนบ้านซ่อง
หมู่ 13 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0 34650033 Fax 034650033
2.โรงเรียนบ้านวังไผ่ หมู่ 2 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
3.โรงเรียนบ้านหนองตายอด
หมู่ 8 หมู่ 7 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
4.โรงเรียนบ้านอ่างหิน
หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
5.โรงเรียนบ้านนาใหม่
หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034506709
6.โรงเรียนบ้านเขาศาลา
เลขที่ 199 หมู่ 7 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
7.โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
เลขที่ 28 หมู่ 11 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540111 และ 0864145840
8.โรงเรียนบ้านทัพพระยา
หมู่ 8 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034677025
9.โรงเรียนบ้านเขากรวด
หมู่ 5 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
10.โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
เลขที่ 261 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
11.โรงเรียนบ้านไพรงาม
หมู่ 15 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
1.โรงเรียนวัดเขารักษ์
หมู่ 5 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034571861 และ 034571860 Fax 034571861
2.โรงเรียนวัดดอนแสลบ
หมู่ 1 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034568166 และ 034568166 Fax 034568166
3.โรงเรียนวัดหนองปลิง
หมู่ 10 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0818548358
4.โรงเรียนบ้านตลุงใต้
หมู่ 6 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
5.โรงเรียนบ้านพนมนาง
เลขที่ 209 หมู่ 2 ถนนดอนแสลบ - ช่องด่าน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034681227
6.โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
หมู่ 8 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034680236
1.โรงเรียนวัดสระลงเรือ
หมู่ที่ 1 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034568053
2.โรงเรียนบ้านไผ่สี
หมู่ 2 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034568221
3.โรงเรียนบ้านห้วยยาง
เลขที่ 88 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
4.โรงเรียนบ้านสระจันทอง
หมู่ 5 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540122
5.โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
หมู่ 7 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
6.โรงเรียนเมตตาจิตต
หมู่4 ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0832208140
7.โรงเรียนบ้านห้วยลึก
เลขที่ 199 หมู่ 6 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540140 และ 0818589575