ใส่ความเห็น

Previous post การประชุมกำหนดแนวทาง และผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปีงบประมาณ 2564
Next post รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (งวดที่ 2)