ระบบ พาน้องกลับมาเรียน และวิธีการใช้งาน กระทรวงศึกษาธิการ ลิงก์เข้าระบบ

ลิงก์เข้าเว็บไซต์ : https://dropout.edudev.in.th/

ลิงก์การลงทะเบียนใช้งานระบบ พาน้องกลับมาเรียน

คู่มือและขั้นตอนการใช้งานระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

You may also like...