โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคาร ที่ 15 ก.พ.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

You may also like...