โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคาร ที่ 15 ก.พ.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Previous post นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนางสาวศศิพร ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน อายุ 5 – 11 ปีขึ้นไป ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพนมทวน ฉีดวัคซีน Pfizer ณ วัดบ้านทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
Next post โรงเรียนวัดเขารักษ์ กิจกรรมการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ “อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics”