โรงเรียนวัดเบญพาด ”วันมาฆบูชา ปี2565”

โรงเรียนวัดเบญพาดจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ในวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดกิจกรรมฟังปาฐกถาธรรม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และ เวียนเทียน ณ วัดเบ็ญพาด

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาดเข้าร่วมกิจกรรม

You may also like...