โรงเรียนวัดเบญพาด “ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ สพป.กจ.2“

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 โรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ(อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics)ระดับชั้น ป.1-2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ห้องประชุม โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...