โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (ชั้นอนุบาล 3)”

การประกวดการแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ(ระดับชั้นอนุบาล 3) วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 การประเมินการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (ชั้นอนุบาล 3) โดยมีคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน คือ นางสาวกิตติยา  ไกรวงศ์   นางสาวกรกนก   สุภาษี โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Previous post พิธีบวงสรวง งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”