โรงเรียนวัดเบญพาด ”เปิดรับสมัครนักเรียน ปี2565”

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดเบญพาด
ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง 31 มีนาคม 2565
เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

You may also like...