วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีกาญจน์2” และ “กิจกรรมการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ พ่อหลวงของแผ่นดิน”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบทุนการศึกษา/ของขวัญ ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคราชทุกคน