โรงเรียนบ้านโคราช จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564 มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีกาญจน์2” และ “กิจกรรมการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ พ่อหลวงของแผ่นดิน”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบทุนการศึกษา/ของขวัญ ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคราชทุกคน

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกจัดกิจกรรม เข้าค่ายเนตรนารีลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสำรอง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่พักแรม) ปีการศึกษา 2564
Next post การประชุมโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565