โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบ้านทวน

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มี.ค.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบ้านทวน

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูอังคณา เจริญทรัพย์สันติ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอกที่ได้สูญเสียบิดา
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วม”การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย”6มีค.65