โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบ้านทวน

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มี.ค.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...