โรงเรียนบ้านบ่อระแหง เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง หมู่ 5 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ในวันและเวลาทำการ)

You may also like...