Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ต้อนรับ ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่เข้ามาประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดบ้านทวน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน