โรงเรียนวัดบ้านทวน ต้อนรับ ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่เข้ามาประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดบ้านทวน

วันพุธ ที่ 9 มี.ค.65 ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มาประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดบ้านทวน

Previous post ประชุมคณะกรรมการร่างกรอบการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน กับบรรยากาศการสอบวัดผล เทอม 2 ปีการศึกษา 2564