คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน