โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน กับบรรยากาศการสอบวัดผล เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
Next post ประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน