โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565

เกียรติบัตรกิจกรรมประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโดยครูผู้ฝึกซ้อม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 2 รางวัล และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 9 รางวัล เหรีญทองแดง 1 รางวัล

You may also like...