โรงเรียนบ้านหนองจอก ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านหนองจอกได้ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
👉🏻ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่จาก รพสต. ตลาดเขต ที่ได้อนุเคราะห์ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้

You may also like...