โรงเรียนวัดบ้าน จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

18 มี.ค.65 จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

Previous post ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
Next post โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3