โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดประชุมใหญ่สามัญ สวัสดิการกลุ่มโรงเรียนบ้านทวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

วันพุธ ที่ 23 มี.ค.65 ประชุมใหญ่สามัญ สวัสดิการกลุ่มโรงเรียนบ้านทวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”จัดงานพิธีปัจฉิม อำลาสถาบัน ม.3 ปี2654”
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศษณียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564”