โรงเรียนวัดเบญพาด”พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศษณียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564”

โรงเรียนวัดเบญพาด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศษณียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล3 ประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่3
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ นนฺทิโย โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...