โรงเรียนวัดเบญพาด”พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศษณียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564”

โรงเรียนวัดเบญพาด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศษณียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล3 ประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่3
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ นนฺทิโย โรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดประชุมใหญ่สามัญ สวัสดิการกลุ่มโรงเรียนบ้านทวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับรางวัลระดับ “ทอง” ในการประกวดกิจกรรม รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1 ประจำปีงบประมาณ 2565