โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเชิญชวนร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวาระที่โรงเรียนครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี

ในวาระที่โรงเรียนวัดบ้านทวนครบรอบ 100 ปี ในการจัดตั้ง โรงเรียนวัดบ้านทวนจึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ผู้ปกครองบุตรหลาน ชาวบ้านอำเภอพนมทวน และผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. โดยรายได้ทั้งหมดนำไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ต่อไปตามความเหมาะสม ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเทอญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.อัจฉรา รอดภัย โทร. 085-2993107

You may also like...