โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร (ครูจอย) อดีตครูโรงเรียนบ้านเนินไพร สพป.กจ.1 พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาส่งครูจอย เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กจ.2

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับครูจุฬาภา ศักดิ์ชินบุตร (ครูจอย) อดีตครูโรงเรียนบ้านเนินไพร สพป.กจ.1 พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาส่งครูจอย เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กจ.2

Previous post ประกาศเจตนารมณ์<br>การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒<br>สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
Next post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต” และประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒