โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ทำพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน ขอพรให้การจัดงานผ้าป่า 100 ปี โรงเรียนวัดบ้านทวน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.09 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ทำพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดิน ขอพรให้การจัดงานผ้าป่า 100 ปี โรงเรียนวัดบ้านทวน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันครบรอบ 100 ปีโรงเรียน 1 พ.ค.65
Next post อบรม วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ผ่านระบบ Zoom Meeting