โรงเรียนวัดเบญพาด”เข้าร่วมการประชุม วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง” 5 พค.65

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู “วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง”
ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...