โรงเรียนวัดเบญพาด”เข้าร่วมการประชุม วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง” 5 พค.65

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู “วPA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง”
ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู “ว PA จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง”
Next post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”