โรงเรียนวัดเบญพาด ”ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565”(10พค.65)

โรงเรียนวัดเบญพาด ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ 80 ปี เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ สร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกัน

เพิ่มเติม..https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2191763044322653&type=3

You may also like...